123123
Đang thử vận may
Tắt thông báo Free fire Liên quân mobile Pubg mobile

#2317184

Liên quân mobile

Tướng:52

Ngọc:90   

Skin:75

 Nick Này Hiện Có Thể Nhận

bước 1( bắt buộc) : đăng ký kênh click
bước 2 ( bắt buộc): chia sẻ video này : click vào đây và chọn nút đăng lên facebook
bước 3 : click nhận nick ( nếu bạn ko làm bước 1 và 2 bạn sẽ quay ko bao giờ trúng )


Do Lượng Người Vào Shop Là Cực Đông . 
Nên Vận May tối đa là 30% 
muốn tăng vận may vui lòng giới thiệu shop
khi bạn có 30 người nhập mã của mình tỉ lệ nhận nick sẽ thành 100%
chi tiết xem clip hướng dẫn
nếu không nhận được các bạn có thể tăng tỉ lệ bằng cách nhờ bạn bè nhập mã khách hàng của mình để tăng tỉ lệ nhận nick 
(1 điện thoại chỉ có 1 lần nhập mã duy nhất )

 

Tỉ lệ nhận nick của bạn là 1%

Tài khoản Liên quân mobile khác

Tướng:81

Ngọc:90

Skin:100

Nhận nick

Tướng:75

Ngọc:90   

Skin:94

Nhận nick

Tướng:83

Ngọc:90

Skin:116

Nhận nick

Tướng:64

Ngọc:90   

Skin:71

Nhận nick

Tướng:81

Ngọc:90   

Skin:152

Nhận nick

Tướng:81

Ngọc:90

Skin:100

Nhận nick

Tướng:77

Ngọc:90

Skin:119

Nhận nick

Tướng:61

Ngọc:90

Skin:61

Nhận nick